Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info 19760000 01 Fjell Generalplan (1976-85) Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 28.12.1978
Vis info 19840000 02 Fjell Generalplan (1984-92) Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet
Vis info 19870000 03 Fjell Kommuneplan (1987-92) Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet
Vis info 19770001 10 RP Tona I (41-240) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.02.1977
Vis info 19690001 1-0 RP Tranevågen, Ågotnes (27) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 05.09.1969
Vis info 19990001 100 Fjell Kommuneplan/Arealdel (1999-2010) Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 29.04.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940101 101 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19830002 10-1 RP Tona I, Arefjord (41-div); 19830002 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940102 102 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940103 103 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940105 105 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940106 106 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940107 107 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940108 108 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940109 109 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19830003 1-1 RP Tranevågen, Ågotnes (27); 19830003 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.09.1983
Vis info 19770002 11 RP Ågotnes-Vindenes (27,26) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 07.10.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940110 110 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940111 111 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info 19830004 11-1 RP Ågotnes-Vindenes (26,27) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 06.09.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940112 112 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19860002 11-2 RP Ågotnes-Vindenes (26,27); 19860002 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940113 113 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940114 114 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940115 115 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940116 116 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940117 117 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940118 118 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940119 119 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info 19800001 12 RP Halsvarden (10)_Utgått_Erstatta Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 24.04.1981
Vis info 19890011 1-2 RP Tranevågen, Ågotnes (27_228) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940120 120 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940121 121 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19820001 12-1 RP Halsvarden, Utviding (10) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.04.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940122 122 RP 300 kV kraftleidning (LitleSotra-Solsvik) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050005 123 RP Skålvika (15-201,del) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060021 124 UP Foldnes (36-376); 20060021 Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 17.01.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20030010 125 UP Krabbapollen (30-14) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 10.09.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19990009 126 UP Straumsåsen I (35) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20030005 127 UP Straumsåsen II (35-365) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040013 128 RP Spjeld (28-1,7,14 mfl),20040013 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040002 129 UP Bjørkhaug, Fjell (58-34,48) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 27.01.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19820002 13 RP Hjelteryggen II (38,39);19820002 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.08.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060049 130 UP Sørvika,S.Bjorøyna (51-335 mfl) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 28.10.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040012 131 UP Kolltveit (33-445) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 24.08.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040007 132 RP Valderhaug, Polleidet (27-5 m.fl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070037 132-1 UP Valderhaug, Felt KB3 (27-504,505); 20070037 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.04.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080007 132-2 UP Valderhaug, Felt KB1(27-504) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.02.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040005 133 RP Ågotnes, Nytt senterområde (27-465); 20040005 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040006 134 RP Kobbeltveit golf & naturpark (33-8,9,11) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050003 134-1 UP Kobbeltveit golf &naturpark-Felt B5 (33) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.05.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050004 134-2 UP Kolltveit,Felt B3,B4,B8,del (33-9) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.12.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040001 135 RP Ulveset (8-8) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.02.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060057 135-1 UP Ulveset, Felt B6 (8-8); 20060057 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20000002 136 UP Knappskog (30-70) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 27.06.2000
Vis info 20030003 137 UP Skogsfjellet (10-5) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Utgått/erstattet 20.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070013 137-1 UP Skogsfjellet,delfelt B1(10-5) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 22.11.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20030004 138 RP Naustvika barnehage (27-5); 20030004 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.05.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010009 139 UP Sveane, Knappskog (30-2,276) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 02.10.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19840002 14 RP Straume, Foldnes, Arefjord (35,36,41); 19840002 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.02.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010005 140 UP Knappskog (30-87) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 30.10.2001
Vis info 20010008 141 RP Tellnes Næringspark (53-10)_Utgått_erstatta Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 20.09.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19870004 14-1 UP Kanos,Felt H-1(35) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010004 142 RP Straume Næringspark (35,45) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.01.2017
Vis info 19890010 14-2 RP Straume Sentrum A (35-div) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 21.09.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19910011 14-3 UP Fjell Bustadstifting, Fjell Sjukeheim (35) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.04.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020011 143 UP Foldnes (36-6) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 03.12.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19900002 14-4 RP Straume (35-362,372) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.02.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020010 144 RP Valen kontorbygg(41-167mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.05.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020009 145 UP Bildøy Båthamn (34-360 mfl) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 06.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19950006 14-5 UP Åttringjen, Foldnes II, Felt B-1 (36-273 mfl) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.12.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19970009 14-6 RP Straume Sentrum B (35);19970009 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020007 146 RP Straume Sør, Utfallet (35-1,11,16 mfl); 20020007 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.09.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040017 146-1 UP Straume Sør, Utfallet, Felt B 15-16 (35-1,11) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060016 146-2 UP Straume_Sør_Utfallet, Felt B17 (35-13,34,del) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.09.2006
Vis info 19980006 14-7 RP Rv555-Fv209, Kryss Foldnesvegen (35)_UtgåttErstatta Mindre reguleringsendring Utgått/erstattet 08.09.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020003 147 UP Anglavika, Fritidsbusetnad, Veg (37) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 25.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20030001 148 UP Hola på Li (48-6) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 23.01.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020008 149 UP Høganeset (51-27); 20020008 Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 12.12.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19840001 15 RP Larslia, Foldnes (36-3,363,364) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.05.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040003 150 RP N.Bjorøyna (50-3) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19880001 15-1 RP Foldnes, Larslia (36-3,363,364) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.03.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20030006 151 RP Fv 211 Angeltveit-Landro, Vegutbetring (23,24); 20030006 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.06.2003
Vis info 20040009 152 RP Kubbedalen,Snekkevika-Arefjord (43,41) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020004 15-2 RP Larslia, Foldnes (36-374) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.09.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060018 152-1 RP Kubbedalen(43-547,41-114,del,728) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20030008 153 RP Trangesmoget, Maggevarden III ((27) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.03.2003
Vis info 20030009 154 RP Hedlemyra (52_2 mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.11.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050007 155 RP Anglavika hytteområde(37-38);20050007 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050008 156 RP Snekkevika (43-219,391,605) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060022 157 RP Skoge (10-1) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060047 158 RP Kalvaneset, Ebbesvik (45-4,8,120 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.10.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060056 159 UP Bøkehaugen,Foldnes (36-123 mfl) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 14.12.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19850001 16 RP Fagredalen I (15-1,4); 19850001 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.06.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070035 160 RP Skålvika(15-140,del) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050016 161 RP Apalvågen Marina (17-46 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060005 162 RP Spjeld (28-74,112,7,del) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050015 164 RP Tjuavika, Bildøyna (34-323 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060006 165 RP Nilsvika,N.Bjorøyna (50-11,502,delar) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060007 166 RP N Bjorøyna (50-511,478,489,434) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.05.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060008 167 RP Fv209 Grunnavågen-Foldnes(36) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060004 168 RP Vestrepollen,N Bjorøyna (50-30,del) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060009 169 RP Rv555-Kryss Knarrevik(40) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19850003 17 RP Tona II, Arefjord (41-1,2,7,14,260); 19850003 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.08.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070020 170 RP Solsvik Kai (25-161) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.04.2007
Vis info 19960006 17-1 RP Tona II, Arefjord, OFF>2 BUSTADER (41-390,391)_Utgått_Erstatta Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 28.11.1996
Vis info 19970012 172 RP Lokøy (14-1,del) - UAKTUELL Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19970006 17-2 RP Tona II- Forr_3 Bustader (41-418,419,420) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.12.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070015 173 RP Gjerdet, N.Bjorøyna (50-4,del mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020013 17-3 RP Tona II_2 Bustader_Off (41_390,391) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060013 174 RP Fløsteinspollen, N.Bjorøyna (50-9) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060014 175 RP Valavegen (41-div) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070019 176 RP Eie, N.Bjorøyna (50-308) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070023 178 RP Tona Sør, Arefjord (41-1 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050017 179 RP Katlafjellet, N.Bjorøyna (50-11,502,del) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.10.2005
Vis info 19850004 18 RP Angeltveit (23)_Oppheva Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 18.12.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19980003 18-1 RP Angeltveit Aust (23);19980003 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060024 181 UP Landro (24-16,del); 20060024 Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 21.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060026 183 RP Kårtveit(21-105 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060028 185 RP Litlakvilet,Kleivane, M.Fjell(57-2) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070031 186 RP Bildøyna (34-3,del) Eldre reguleringsplan Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070032 187 RP Geitavika friluftsområde,S.Straume,Ebbesvika(45-div) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.01.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060031 188 RP Eie,N.Bjorøyna (50-503) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.2009
Vis info 20060032 189 RP Haganesvika småbåthamn(52-felles,3,14,52 mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 01.01.2001
Vis info 19860004 19 RP Maggevarden II(27)_utgått_erstatta Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.06.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070021 190 RP Gangstøgarden,Kolltveit (33-6,18 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070039 191 RP Friborg, Kolltveit (33-70 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.02.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19930003 19-1 RP Maggevarden II (27_61mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060036 193 RP Botnen, Valen (41-59,282,283 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.10.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060037 194 RP Kolltveit Småbåthamn Næringsområde (33-14 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.10.2006
Vis info 20060039 195 RP Brattholmen (42-4 mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060040 196 RP Vågeleitet, Foldnes (36-323,745,del Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.05.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060041 197 RP Valen (41-8,del) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060042 198 RP Arefjord (41-585) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.12.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19890008 19890008 37-2 UP Knappskog (30-14) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 16.11.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070025 199 RP Ørnhaugen kystlandsby,V.Langøyvåg(16-36,1del) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.05.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19950002 19950002 52 UP Knappskog (30-27) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Opphevet 07.11.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19730001 2 RP Grunnavågen(Foldnes I) (36) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.06.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19860001 20 RP Ågotnes, Sør for RV (27-div) Eldre reguleringsplan Opphevet 25.09.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060044 200 KDPL Straume 2005-2018 Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 30.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010001 20010001 74 RP Eide Industriområde (20-div) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.2001
Vis info 20060048 201 RP Fagredalen (15-221) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110001 20110001 324 RP Ebbesvika (45-2 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130009 20130009 372 RP Snekkevika (43-459 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130011 20130011 374 RP Austvågen, Vågo (38-16) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060050 202 RP Anglavika, RAN Småbåthamn (37-8,226) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060051 203 Hesthagen, Brattholmen (42-3,91 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070024 204 RP Småbåthamn, Tona Båtlag (41-1,240); 20070024 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060053 205 RP Straume senterområde, KDPL-planområde S3a (35) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070027 206 RP Kallestadvik (2-212 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.2008
Vis info 20070056 207 RP Off.veg Ebbesvika-Straume (45-1-6,8,120) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 29.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070001 208 UP Foldnes (36-1031) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 11.11.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070002 209 RP Syltøyna, Småbåthamn (12-1,7 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060023 2-1 RP Grunnavågen (36-128,461,462,del 191,192) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.05.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19860003 21 RP Saron, Straume (35-div); 19860003 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.12.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070003 210 RP Fv211- Ågotnes skule, Polleidet (27-div);20070003 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.2007
Vis info 19910013 211 RP Hjartøy (2-10,168) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20000012 21-1 RP Tytebærbrekko, Straume (35-23,68,165,233); 20000012 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.05.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070006 214 RP Hjeltefjorden Fjordsenter,Geitanger(31-2,19,103); 20070006 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070007 215 RP Straume Sjøfront, S4 (35-26,172 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070008 216 RP Lonavegen, Delfelt F-1 (35-236,618,439) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.01.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070010 218 RP Valen (41-64,del); 20070010 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060001 219 RP Straume Sør,FO5 (35-550) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19870001 22 RP Fossamarka, Sekkingstad-Eide (17,20,div) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.04.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040008 220 RP Eide(20-79)) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070012 221 RP Fv 209-233 Storskaret-Brattholmen,Utbetring (35,42,43) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info 20070030 222 RP Ebbesvika, småbåthamn_naust(45-1,2,3 mfl)ll Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 01.01.2001
Vis info 20070014 223 RP Ågotnes, Nytt senterområde (27-465), 20070014, UtgåttErstatta Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 13.08.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070018 224 RP Angeltveit Nord (23-9 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070022 225 RP Rv 555 Straume-Knarrvika, Sambruksfelt (35,40,41) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.02.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070026 226 RP Brudnane, Ågotnes (27-12,39 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070011 227 RP Ebbesvika (45-4,8 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.04.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070036 228 RP Rv561-Fjæreidevegen,Kryss (30) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070038 229 RP Rv559 Fjell-Ulveset (8,57) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19880002 23 RP Storhilderen (35-154,155) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.03.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070041 232 RP Snekkevika,Blokk (43-12 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070042 233 RP Tranevågen, Ågotnes, ny ungdomsskule (26,27) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.05.2008
Vis info 19930009 234 RP Ågotnes (27-5,13,411) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 01.01.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070050 235 Fjell Kommuneplan,Arealdel (2007-2018) Kommuneplanens arealdel Opphevet 22.02.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070043 236 RP Tellnes Næringspark (53-109,110,113) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.02.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070044 237 RP Klyngetun, M.Fjell (57-5) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.01.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070045 238 RP N.Bjorøyna (50-570 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.11.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070047 239 RP Skorane,Vindenes (26-6 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.02.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19870003 24 RP Strenghaugen (8,10) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.01.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070049 241 RP N.Bjorøy(50-7,11,502) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.2009
Vis info 20010012 24-1 RP Strenghaugen, Felt B-1(8,10) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 21.06.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070051 242 RP Solsvik (25-1 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.04.2011
Vis info 20070052 243 RP Knutepunktet, Park&Ride, Kolltveit (33-587 mfl) Eldre reguleringsplan Overstyrt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070053 244 RP Hjelteryggen I, Veg (39-4,5 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070054 245 RP Kolltveit (33-444,269,502) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.02.2010
Vis info 20070055 246 RP Snekkevika (43-361 mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20070057 247 RP Solsviksundet,Misje (59-80 mfl)- AVSLUTTA Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070058 248 RP Hedlemyra,Haganes,Utviding (52-2 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070059 249 RP Gulenakken,Liaskjæret (49-4 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.2010
Vis info 20070061 251 RP Eplelia, Foldnes (36-5,698) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20070062 252 Straume Sør, Privat kai (45) -Uaktuell Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070063 253 RP Åsneset, Ågotnes(27-14 mfl); 20070063 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.02.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070065 255 RP Straumsfjellet, Felt S-d (35-388 mfl), 20070065 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050019 256 RP Sotra Hestesport Senter(11-1,3) Eldre reguleringsplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070066 257 RP Bildøypollen(34-1mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.2010
Vis info 20080001 258 RP Arefjord (41-65) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060002 259 RP Vollvika, Søre Bildøyna (34-31, 147 m. fl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2012
Vis info 19980004 26 KDPL Komm.delplan Bjorøyna (50,51) Kommunedelplan Utgått/erstattet 22.01.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060012 260 RP Straume DPS, Felt B3 (35-251) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.02.2009
Vis info 20080003 262 RP Søre Ekrhovda (47-12,del mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070067 263 RP Snekkevika (42-2,43-81 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080004 264 Storhilderen 1-3 (35-105,400 mfl);20080004 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.2009
Vis info 20020002 265 RP Trengereid (1-5,del) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20040020 266 RP Oksen,Misje (59-65) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20050001 267 RP Arevatnet, Aust (41-42,del) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080005 268 RP Møvik,Felt B-1 (10-33,del) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.2009
Vis info 19880004 27 RP Algrøy (18-1,4) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 22.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080008 270 UP N.Fjell (58-63) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19930001 27-1 RP Algrøy (18-4,10) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080010 272 RP Straume sentrum, S-e,S-a,del (35-270 mfl) Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070069 273 RP Arefjord (41-11) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.09.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090001 274 RP Anglavika (37-7 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090002 275 DP Knappskog, Felt B3 (30-82 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.08.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090003 276 RP Landro (24-1,182 mfl) Eldre reguleringsplan Opphevet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090004 277 RP Kviterinden, Ulveseth (8-8,del); 20090004 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.09.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080015 278 RP Kolltveit Vest (33-603-605 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.01.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080011 279 RP Straume Sør (35-5,7,58,65 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.05.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19870002 28 RP Skogsskiftet (1-61,68) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.04.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080012 280 DP Ågotnes Næringspark, CCB Ågotnes,Hamretomten (26,27-div); 20080012 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.08.2010
Vis info 20080013 281 RP Spjeldspollen, Småbåtanlegg (28-1 mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 01.01.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080014 282 RP Kolltveit, Småbåthamn,Utviding (33-168,390 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.08.2010
Vis info 20060058 283 RP Sekkingstad (17-147 mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 01.01.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070070 284 RP Kolltveit vest (33-603,604,605 m.fl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.01.2012
Vis info 20060059 286 RP Mattishaugen, Foldnes (36-770) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090007 288 RP Kleivane kyrkjegard, M.Fjell (57-2,5 mfl), Utviding Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090008 289 RP Kvernatunvegen (27-167 mfl) - Ågotnes Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19890001 29 RP Snekkevik (43-div); 19890001 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.01.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090009 290 Skålvika (15/140 mfl) 20090009 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090010 291 RP Kolltveit Golfhotell og Klubbhus (33-9,395,566) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.08.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19990003 29-1 UP Snekkevik, Felt B5,B7,B8 (43); 19990003 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.08.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090011 292 RP Ågotnes, Nytt helsehus (27-465); 20090011 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19960003 29-2 Snekkevik, Felt B-3 (43); 19960003 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.08.1996
Vis info 20090012 293 UP Søre Skarpeneset, Snekkevika (43-226,729) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090013 294 UP Fossmarka, Sekkingstad-Eide (17,20_div) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070034 295 KDP Ågotnes 2008-2020 Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090015 296 RP Fv 206 Døsjo - Liaskjeret, Utviding (34,46,47,48) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090016 297 RP Fv 210 Apalvågen-Eide, Vegutbetring (17,20) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.05.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090017 298 RP Stovebakken,Vågo (38-188) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.01.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090018 299 UP Valderhaug, Felt KB5 (27-505); 20090018 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.09.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19730002 3 RP Maggevarden I (27); 19730002 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.10.1973
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19890003 30 RP Langøy (16-2,3) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1989
Vis info 19940104 300 kV kraftleidning Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 10.11.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090019 300 UP Valderhaug, Felt KB2 (27-505) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090020 301 RP Blommen,N.Fjell (58-94) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.01.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20000010 30-1 UP Langøy, Felt B-1 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.05.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090021 302 RP Småbåthamn Langøy, del av gnr. 16, bnr. 21 mfl. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.02.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010010 30-2 UP Langøy, Felt B-2 (16) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.12.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090022 303 RP Vestrepollen,N.Bjorøyna (50-11,283 mfl) Eldre reguleringsplan Planlegging igangsatt
Vis info 20070071 304 RP Storhilderen (35-22,154,176) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20080016 305 RP Algrøyna (18-7) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20080017 306 RP Nordre Bjorøyna (50-433) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 08.08.2013
Vis info 20060019 307 RP Skålvika (15-200) - AVSLUTTA Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20080018 308 RP Breivika,S.Bjorøyna (51-53 mfl)_Uaktuell_Trekt Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20100001 309 DP Coast Center Base (CCB), Ågotnes (27-7,141,150 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.11.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19900003 31 RP Knarrevik (40,41) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.02.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070046 3-1 UP Maggevarden Nord, Ågotnes (27-100,229 mfl) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090025 310 RP Fv 207 Bjorøyna, Utbetring (50,51); 20090025 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20030002 31-1 RP Knarrevik,del (40,41) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.01.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20100002 311 RP Litlepollenl (57/7) Detaljregulering Planforslag
Vis info 20100003 312 DP Straume Sentrum, Felt S3b (35-398 mfl) Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090023 313 RP Fv 203 Trengereid-Kallestadvik, Vegutbetring (1,2) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.03.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20100004 314 RP Fv 206 Bildøybakken-Døsjo,Vegutbetring (34,46);20100004 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20100005 315 DP Misje (59-1) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20100006 316 DP Ebbesvikfjellet (45-1), 20100006 Eldre reguleringsplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20100008 318 RP Vågevegen 27, Foldnes (36-70,del) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.03.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19890009 32 RP Areknappen I, Knappskog (30);19890009 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.09.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20100010 320 RP Furhaugane, Algrøyna (18-4 m.fl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050021 321 KDPL Rv 555 Fastlandssambandet Sotra-Bergen Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19930007 32-1 RP Areknappen II, Knappskog (30); 19930007 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.10.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050022 322 KDPL Sotrasambandet, Rv 555 Kolltveit - Austefjord Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19970011 32-2 UP Areknappen, Knappskog, T33-34 (30) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050023 323 KDPL Sotrasambandet, Rv 561 Kolltveit - Ågotnes Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010015 32-3 UP Areknappen, Knappskog, Felt B-3 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080020 325 KP Fjell Kommuneplan/Arealdelen (2011-2022) Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 14.04.2011
Vis info 20110002 326 DP Anglavika hytteområde, Endring (37-38) Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20100011 327 RP Ebbesvika-Straume, Ny off.veg (45-1,3,5,8) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110003 328 RP Flyndrevika,S.Bjorøyna (51-219,220 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.01.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19890004 33 RP Ågotnes (27-51) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.09.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110004 330 DP Møvik Småbåthavn,Privat kai, Naust (11-111 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.01.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110005 331 DP Foldnes kyrkjegard (35;36) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080019 332 KDPL Bildøyna/Sotra Kystby 2013-2024 Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110006 333 DP Søre Bildøyna (34-327) 20110006 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110007 334 DP Fv 209 Storskaret-Rv 555 Arefjord (35,41,43) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.06.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110008 335 RP Storhaugen, Algrøyna (18-9 mfl) 20110008 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110009 336 DP Knappskog (30-14) 20110009 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.2013
Vis info 20070072 337 RP Tellnes (53-10 mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20090027 338 RP Glomsneset, S.Bjorøyna (50-105,340) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090026 339 DP Kv 61 Møvika - Åse, Utbetring (10,11) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19970003 34 RP Seniorsenter, Straume, Felt B-4 (35); 19970003 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.01.1997
Vis info 20100012 340 RP Klumphellerhaugen, Skoge (10-3) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20100013 341 DP Vardhaugen Sør, Vindenes (26-2,175) Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110010 342 RP Valderhaug, Polleidet, Felt KB4,FB9,10 (27-5,19,505 mfl), 20110010 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.02.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110011 343 DP Stemmegarden, Trengereid (1-3 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.12.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110012 344 RP Breivika, S.Bjorøyna (51-8,10 mfl) Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110013 345 DP Sveavegen, Anglavika (37-7 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20120001 346 DP Ågotnes sentrum I (27-13 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20120002 347 DP Ågotnes sentrum II (27-465 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20120003 348 RP Pollhaugen (36-2) - Foldnes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.02.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20120004 349 DP Ebbesvik(45-4,78 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19980007 35 RP Fjell sentrum (56,57,58); 19980007 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.11.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20120005 350 RP Trengereidpollen småbåthamn(1-3 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020012 35-1 RP Fjell sentrum, Utviding (57-2) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.02.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090014 351 RP Fv 209 Grunnavågen-Foldnes, Vegutviding (36),Ny hands. Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050018 35-2 RP Fjell sentrum,N.Fjell (58-33,62 mfl); 20050018 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.2005
Vis info 19960007 352 RP Hummerparken,Misje(25-66,90) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20120006 353 DP Nese (6-30, 41) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20120008 355 DP Bildøybakken (34-380) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080021 357 RP Snekkevika-Brattholmen(42-4;43-724) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.04.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20120010 358 DP Valderhaug, Felt KB6-7 (27-504) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.12.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19890006 36 RP Hans Straume mfl (35-5); 19890006 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.11.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110014 360 KDPL Eide (20) Kommunedelplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20120013 361 RP Gjenvinningsstasjon Lonavegen gnr 35/617 m.fl. - Straume Detaljregulering Planlegging igangsatt 30.04.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20110015 363 RP Ebbesvikneset (45-4 m. fl) Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20120014 364 RP Møvik Bustad & Næringspark (11-116 mfl) Detaljregulering Planforslag
Vis info 20130002 365 RP Myrane,Valen,Ny barnehage(41-427,725)_UAKTUELL Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130003 366 RP Miljølokk over Rv555 på Straume (35-div) Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130004 367 DP Ranen, Foldnes (36-7) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130006 369 RP Varden bustadfelt, Tveita (7-1,21) Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130007 370 RP Austre Næsset, Anglavika (37-7 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130008 371 RP Austre Strenghaugen, Skoge (10-224 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19890007 37-1 UP Knappskog (30-16 mfl); 19890007 Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 18.12.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19930005 37-3 UP Hedlo, Knappskog (30-446); 19930005 Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 31.08.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130012 375 RP Kubbedalen, Snekkevika-Arefjord (41-756);20130012 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.11.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130014 377 RP Straumsfjellet, Felt B3-4 (41-578,579 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130015 378 RP Soleplassen, Solsvika (25-1 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19900001 38 UP Foldnes (36-5); 19900001 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.01.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130017 380 RP Eide Industriområde, Felt D (20-275 mfl) Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130018 381 RP Høgestølen, Straume Sør, Felt B6,13 (35-34 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 03.09.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20140001 383 RP Bildøytangen SE1 (34-2,3,4,6 mfl) Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20140002 384 RP Idrettsanlegg, Ågotnes (26-282;27-128 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20140003 385 RP Luren, Foldnes (36-10 mfl) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20140004 386 RP Branndalsåsen,Bildøyna, SE3 og B1 (34-1,4,6 mfl) Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20140005 388 RP Straumsosen, Bildøyna, område SE2 (34-6 mfl) 20140005 Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20140006 389 RP Sartorvegen 8-10, Straume (35-281, 345 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19900005 39 UP Ågotnes (27-166,196,246) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.06.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130020 390 KP Arealdelen til kommuneplanen (2015 - 2026) Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20140007 391 RP Ny veg Rv 555 Arefjord - Grunnavågen/Foldnes (35,36) Detaljregulering Planlegging igangsatt 30.09.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150003 392 RP Solsviksundet, Misje (59-80 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 20030013 393 RP Polden, Hotell (22) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 19980009 394 RP Kurt Hamre, Ågotnes (27-228) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150002 397 RP Bleivasshaugane, Vindenes (26-182) Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20140008 398 RP Ny køyretrase Ågotnes-Vindenes (27-529) Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.06.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150001 399 RP Hushaugen, Knappskog (30-209 mfl) Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19900004 40 RP Ågotnes (27-11) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19740001 4-0 RP Åttringjen, Foldnes II (36) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150004 400 RP Tellnesvegen (53-10,114) (20150004) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150005 401 RP Storsteinsvegen, gnr. 58, bnr. 36, m.fl. - Nordre Fjell Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150006 402 RP Solbakken, Kolltveit (33-82) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150008 404 RP Otersteinen,Areknappen, Knappskog (30-688 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150009 405 RP Straumsfjellet Panorama, Felt S-d (35-388 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150010 406 RP Nordra Lia, Anglavika (38-226 mfl) Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150013 409 RP Gamlevegen, Misje (59-1 mfl) Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19900006 41 RP Vindenes(26-156) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.11.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19840003 4-1 RP Åttringjen, Foldnes II (36) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.09.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20160007 419 RP Kjeldeberget Sør, Angeltveit (23-1 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19910001 42 RP Valen Næringsområde (41-156 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.02.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19890002 4-2 RP Åttringjen, Foldnes II (36) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20160010 422 RP Valabotn, Valen (41-15 mfl) Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940003 43 RP Fagredalen II (15) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.1994
Vis info 19910003 43 RP Fagredalen II (oppheva) (15) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 30.05.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19910009 4-3 RP Åttringjen,Foldnes II_FRIOMR_BUSTAD (36) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.12.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20000001 43-1 UP Fagredalen II, Utviding (15) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19910002 44 RP Straume Sør (35-1,4,11,12 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.04.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19950004 4-4 RP Åttringjen,Foldnes II, Leikeplass (36) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.10.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19910010 44-1 UP Straume sør, Felt B1,2,4 (35) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.09.1991
Vis info 19930008 44-2 DP Straume Sør, Felt B-4 (35) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet 09.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940005 44-3.1 UP Straume Sør, Felt B4,del (35) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940006 44-3.2 UP Straume sør, Felt B4,del Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20000008 44-4 UP Straume sør, Felt F-I-1 (35); 20000008 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940007 44-5 RP Straume Sør, Felt B-3 (35)_E2 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 06.06.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19910004 45 RP Solheim-Fjell Gard (58) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19910005 46 UP Gavlen, S.Bjorøy (51-15) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 30.09.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19910007 47A RP Hagenes (52-3) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.11.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19930002 47B RP Hagenes (52-7) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19910006 48 RP Straumsfjellet (35,41) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.11.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19920004 48-1 UP Straumsfjellet, Felt B-2 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070028 48-10 UP Stølshaugen terrasse, Straumsfjellet, Felt B3,B5,del (41-42,del); 20070028 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.08.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19920005 48-2 UP Straumsfjjellet, Felt B-1.1,del (35,41) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19920006 48-3 UP Straumsfjellet, Felt B-1.1 (35,41) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19920007 48-4 UP Straumsfjellet, Felt B-1.1,del (35,41) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19950003 48-5 UP Straumsfjellet, Felt B3 (35,41) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.10.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19990005 48-6 UP Straumsfjellet, Felt B-6 (35,41) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.01.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20000004 48-7 UP Straumsfjellet, Felt I3_Bustad (35,41) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.11.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020015 48-8 UP Straumsfjellet, Felt B 8,9 (35,41) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.05.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070029 48-9 UP Straumsfjellet, Felt B7,B5,del (41) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19910008 49 RP Nordre Knappen (38) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.02.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19740002 5-0 RP Hjelteryggen I (38,39,40) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.07.1974
Vis info 19920001 50 RP Straume, Felt B6 (35) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 07.05.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19950005 50-1 RP Straume (Felt B-6) (35) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.11.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20050014 50-2 UP Straume, Felt B-6,del (35-27) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.06.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19820003 5-1 RP Hjelteryggen, Tilkomstveg (40,39) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.07.1982
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19920002 51 UP Knappskog (30-10) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 30.06.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19980005 5-2 RP Hjelteryggen, Allaktivitet_barnehage (39) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.03.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19990010 52-1 UP Knappskog (30-27) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.12.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19920003 53 RP Anglavika, RAN Seglbåthamn (37) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19930006 54 RP Skrubbeneset (42-div) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.10.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19970007 54-1 UP Skrubbeneset, Felt B-2.1 (42-div) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20000013 54-2 UP Skrubbeneset, Felt B-3.1-3.6 (42-div) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19930004 55 RP Vågeleitet (36-4,8,13 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.05.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19970010 55-1 UP Vågeleitet,Felt B-3.2 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.06.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19990012 55-2 UP Vågeleitet, Felt B-3.1,3.1A Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.02.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010014 55-3 Vågeleitet,Felt B-3.7 Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 27.02.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940002 56 RP Midtskaret, Kolltveit (33-div) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.03.1994
Vis info 19940001 57 RP Straume idrettspark (45-div) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 10.02.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010006 57-1 RP Straume idrettspark (45-div);20010006 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.12.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19940004 58 RP FvR206, Ekrhovd-Li, Utviding(46,47,48) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.12.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19740003 6-0 RP Bildøybakken(34); 19740003 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19970004 60 RP Knappskog Nye Skule (30-355,356) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.06.1997
Vis info 19960001 62 RP Straume Sør,Veg-Kai (45) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 25.04.1996
Vis info 20000007 62-1 RP Straume Sør, Veg_Kai (45) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 26.10.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010007 62-2 RP Straume Sør,Veg,Kai (43) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.12.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19970008 63 RP Arefjord bru (FvR 209) (41) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.01.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19960002 64 RP Algrøyna-Dyrøyna, Vegprosjekt (18,19) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.10.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19990004 65 UP Misje (59-1) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 06.12.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19950001 66 RP Langøy Kystkultursenter (59-1) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.03.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19960005 67 RP Langøy Turistsenter, Småbåthamn (16) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.1996
Vis info 19960004 68 UP Liaskjæret, Felt B3 (49-1) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Utgått/erstattet 18.06.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19990008 69 RP Nordvik (4-1,2,3 ) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.02.1999
Vis info 20000003 70 KDPL Ågotnes (27) - UTGÅTT_ERSTATTA Kommunedelplan Utgått/erstattet 31.08.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19740004 7-0 RP Barneshaugen, Vindenes (26) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.06.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19980001 7-1 RP Barneshaugen,Vindenes, nedre del (26) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19990002 71 RP Høganeset, S.Bjorøyna (51-12) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.06.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19970001 72 UP Halsvarden (10-57,59); 19970001 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060045 7-2 UP Vindenes(26-180,del) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.12.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19970002 73 UP Dalen,del (41-2) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 18.03.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020001 73-1 UP Dalen, del (41-2) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 06.05.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19990006 75 RP Litlesotra kyrkje (36) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.09.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010003 76 UP Geitavegen, S.Bjorøyna (51-2,12,del) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20000005 77 UP Spjeld (28-5) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 05.12.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20000006 78 UP Valen(41-15) Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 05.12.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20000009 79 RP Fv 209 Foldnes-Vågo, Utviding (36,38); 20000009 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.02.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20000011 80 RP Rv555, Vegkryss Bildøy, HP.08 Skuleveg (34) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.10.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19740005 8-0 RP Søre Bildøy (34) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.10.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19760001 81 RP Glomsneset, Strandplan (51-2,101,105,109) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.01.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19830001 8-1 RP Søre Bildøy (34) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.06.1983
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19880003 8-2 RP Søre Bildøy, VDI (34) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1988
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010011 82 RP Ågotnes Bu-og Servicesenter (27-124,125,328); 20010011 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040010 82-1 RP Vasshilderen Burettslag, Ågotnes (27-124,125); 20040010 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19970005 83 RP Straume, Høgspentkabel (35,41);19970005 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.01.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19890005 8-3 RP Søre Bildøy,Felt nord (34) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 07.11.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19980008 84 RP Rv 559 Fjell-Ulveset (8,57) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.09.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19990011 85 RP Fv210, Møvika-Skålvika,Utbetring (11,15) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.1999
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20030011 86 RP Kallestadvika molo og småbåtanlegg (2-div) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.11.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20030012 87 RP Kvernavika hytteområde,Trengereid (1-7) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.09.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020014 88 RP Turøyna (60-2,del); 20020014 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.12.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20010013 89 RP Hjelteryggen-Foldnes-Straume, Turveg (35,36,39) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 19740006 9 RP Storevarden (43); 19740006 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.11.1974
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040004 90 RP Heiane, Arefjord (41-7) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.2004
Vis info 19910012 91 KDPL Kystsoneplan for Fjell kommune Kommunedelplan Utgått/erstattet 20.06.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20020016 92 RP Bildøypollen,naust (34-319) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.03.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060003 93 RP Møvik Småbåthavn (11-116 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.03.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040011 94 RP Kårtveit (21-100,142-144) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.10.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040014 95 RP Karihilderen (30-16 (del) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.11.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040015 96 RP Knappskog (30-158,578 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040016 97 UP Anglavika(37-2 mfl); 20040016 Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Endelig vedtatt arealplan 27.04.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20040018 98 RP Trettevika, Nordre Eie, N.Bjorøyna (50-10,161,215 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20060038 99 RP Angeltveit Vest (23-4,6 mfl) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.04.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20190003 Bleivasshaugane, gnr. 36, bnr. 10m.fl. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150012 Detaljregulering for Angeltveitvegen gnr. 23, bnr. 6 m.fl. - Angeltveit Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.10.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20160001 Detaljregulering for Døsjeneset på gnr.46, bnr. 133 m. fl. - Døsje Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20190008 Detaljregulering for Ebbesvika-Straume gnr45/213 m.fl. - Ebbesvika Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130005 Detaljregulering for Fagredalen sør på gnr. 15/221 m. fl. -Skålvika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.11.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20170005 Detaljregulering for Heimavågen gnr 26, bnr.180, 181 m.fl. - Vindenes Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20120011 Detaljregulering for Heimtun, gnr. 35/534 og 637 m. fl. – Straume Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.02.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130013 Detaljregulering for Mabbursvegen, gnr. 37, bnr. 61 m. fl. - Anglavika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.12.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20160002 Detaljregulering for Møvika og Skoge for del av 10/6, 10/7 og 11/4 m. fl. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20160012 Detaljregulering for Nordre Helleren, gnr. 25, bnr. 313 m. fl. - Solsvik Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20160008 Detaljregulering for Nordre Steinhaugen gnr. 33, bnr 12, m. fl. - Morlandstø Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20170004 Detaljregulering for næringsareal på Smålonane, gnr. 35, bnr. 498 m- fl. - Straume Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20160004 Detaljregulering for ROP-huset, gnr. 34, bnr. 520, 542 m. fl. Søre Bildøy Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.11.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20170001 Detaljregulering for S4 Straume sjøfront på gnr 35/26 m.fl. - Straume Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20190001 Detaljregulering for Skulebakken, gnr. 40, bnr. 7, 37 m.fl. - Knarrvika Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080002 Detaljregulering for Snekkevikneset gnr 43/750 m. fl - Snekkevika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.02.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20170003 Detaljregulering for Tibben gnr. 1, bnr. 3 m.fl. – Trengereid Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.11.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20190006 Detaljregulering for Trangesmoget aust gnr 27/223 m.fl - Ågotnes Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20160005 Detaljregulering for Trettevika, gnr. 50, bnr. 161 m. fl. - Bjorøyna Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20170011 Detaljregulering for Valagjerdet, gnr/bnr 41/46 m. fl. - Knarrevik Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20160003 Detaljregulering for Valderhaugane B6, gnr. 21, bnr. 106, m. fl. – Ågotnes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20170008 Detaljregulering for Vestrepollen - Bjorøyna Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130019 Detaljreguleringsplan Espedalen gnr 33/42 - Kolltveit Tiltakshavar: Fjell bustadstifting Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20140010 Detaljreguleringsplan for avløpsreinseanlegg Storanipa, gnr. 38, bnr. 4 m. fl. - Vågo Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20160013 Detaljreguleringsplan for Bakkane gnr. 35/172 m. fl. - Straume Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20140009 Detaljreguleringsplan for Bergtun, gnr. 37, bnr. 38 m. fl. - Anglavika Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 28.04.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150007 Detaljreguleringsplan for Bildøyvegen gnr 34/21, 147, 154, 513 og 516 - Bildøyna Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20120007 Detaljreguleringsplan for Eidet, gnr 36/11- Foldnes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20170006 Detaljreguleringsplan for fv 209 Arefjordvegen Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090005 Detaljreguleringsplan for gnr. 16, bnr. 40 - Langøyna Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090006 Detaljreguleringsplan for gnr. 3, bnr. 96 og 97 m. fl. Ekrestranda – Ekren Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.12.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20120009 Detaljreguleringsplan for Karihilderen 2, del av gnr. 30/162 og 30/219 – Knappskog Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130010 Detaljreguleringsplan for Knappskog gamle skule, Hedlo gnr. 30/51, 485 m.fl.- Knappskog Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130016 Detaljreguleringsplan for Krekjebærneset, gnr. 27, bnr. 10 m.fl. - Ågotnes Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20170010 Detaljreguleringsplan for Landro gravplass, gnr 24, bnr 7 m.fl. – Landro. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130021 Detaljreguleringsplan for Landrovegen gnr 27/460 m.fl. - Polleidet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.12.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20160011 Detaljreguleringsplan for Maimyra på gnr 42/3 m.fl. - Brattholmen Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20190005 Detaljreguleringsplan for massemottak for Søre Fjell Tippen, del av gnr. 56/5 og 9 m.fl. Søre Fjell Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150015 Detaljreguleringsplan for ny fylkesveg 555 Kolltveit - Sund grense Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150014 Detaljreguleringsplan for ny fylkesveg 561 Kolltveit - Ågotnes Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20160006 Detaljreguleringsplan for Skorafjellet barnehage - Kolltveit vest, gnr 33/603 m.fl. - Kolltveit. Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.04.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20190007 Detaljreguleringsplan for Snekkevikvegen gnr 43/5 m.fl. - Snekkevika Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20170002 Detaljreguleringsplan for Steingardsvegen, gnr 24/16 m.fl. - Landro Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150011 Detaljreguleringsplan for Stemmebakken (golfbane) på gnr 33/9 m.fl. - Kolltveit Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20100007 Detaljreguleringsplan for Straumsfjellet gnr 41/578,579 m.fl. - Arefjord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.09.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070060 Detaljreguleringsplan for Turøyna hyttefelt, gnr 60/175 m. fl. Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20190002 Furhaugen, gnr. 57 bnr. 8 - Midtre Fjell Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080006 Grønamyrsvegen S-C-I Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.03.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20160009 Hjortefaret/Ulveseth. Gnr. 57 bnr. 1 m.fl. Midtre Fjell Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.11.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 2011-12 Kommunedelplan Eide -FEIL - SKAL SLETTAST !!!! Kommunedelplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20090024 MYRANE gnr.28/134 SPJELD Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20150016 Områderegulering av næringsareal på Eide Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20130001 Områdereguleringsplan for RV 555 Sotrasambandet parsell Kolltveit - grense Fjell/ Bergen kommune Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 26.05.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20080009 Reguleringsplan for gnr 28/7, 44, 45, 58, 87 og 92, Spjeld Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.02.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20100009 Reguleringsplan for Haganesvika småbåthamn gnr 52/1, 227, 229 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070016 Reguleringsplan for Huldraspelet, Kleivane gnr 57/5, 21 m.fl. - M Fjell Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.11.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20070064 Reguleringsplan for S-c-II Grønamyrsvegen gnr Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20170007 Straume S-3-b Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20180001 Søra Sundet Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20190004 SØRE FJELL TIPPEN, DEL AV GNR 56/5 OG 9 M. FL. Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info 20070033 UAKTUELL 192 RP Maimyra, Brattholmen (43-3 mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20060011 UAKTUELL - 20060011 171 RP Li (48-7,del,mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 19860005 UAKTUELL 19860005 25 RP Kårtveitpollen (23-85,108 mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 19860006 UAKTUELL 19860006 59 RP Hjelteryggen III (38,39) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 19950007 UAKTUELL 19950007 61 RP Rv 555-Fv 209 Arefjordspollen-Grunnavågen (35,36) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 19950008 UAKTUELL 19950008 163 RP Bjørkedalen (46,56,47) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20040019 UAKTUELL 20040019 211 RP Hjartøy (2-10,168) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20060010 UAKTUELL 20060010 230 RP Kolltveit (33-6,18 mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20060015 UAKTUELL 20060015 212 RP Sildavika, Algrøyna (18-1) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20060017 UAKTUELL 20060017 177 RP Skålvik,smoltanlegg (15-8,119 mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20060020 UAKTUELL 20060020 180 RP Norevågen-Buneset, Knappskog (30-28) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20060025 UAKTUELL 20060025 182 RP Skålvika (15-124,236) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20060060 UAKTUELL 20060060 48-11 UP Straumsfjellet, Felt B 8,9 (41-204,281) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20070005 UAKTUELL 20070005 213 RP Osen Borettslag, Kolltveit (33-45,338,393 mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20070009 UAKTUELL 20070009 217 UP Arefjord, Småbåthamn (41-29 mfl)_TREKT Bebyggelsesplan ihht kommunepl. arealdel Utgått/erstattet
Vis info 20070040 UAKTUELL 20070040 231 RP Porsvika, Algrøyna (18-30) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 20070068 UAKTUELL 20070068 71-1 RP Høganeset,Søre Bjorøy (51-12,del mfl) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 05.05.2006
Vis info 20070048 UAKTUELL 240 RP Arefjordsdalen(41-6,10,del) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 20170009 Valagjerdet, 41/46 M.FL. - Knarrevik Detaljregulering Planforslag